PODMIENKY PRIJATIA ZVIERAT

- pri prijatí psa a mačky musí byť predložený VETERINÁRNY PREUKAZ (alebo PET PASS), v ktorom je zapísané platné OČKOVANIE (musí byť staršie ako 14 dní, max.1 rok staré)

- psík musí byť očkovaný proti besnote, leptospiróze, hepatitíde, psinke  a parvoviróze. Očkovanie proti  kotercovému kašlu je doporučené. V prípade vyskytnutia sa nákazy v blízkom okolí, bude toto očkovanie nutné!

- u mačiek požadujeme očkovanie proti besnote, panleukopénie, rhinotracheitíde, chlamydióze

- Zviera pri príjme do hotela musí byť zdravé, ODBLŠENÉ a ODČERVENÉ  a bez príznakov onemocnenia (v prípade, že nebol podaný psíkovi, či mačke atiparazitárny prípravok a prípravok na odčervenie, uskutoční tak hotel v deň nástupu na pobyt - za doplatok).

- Staršie zviera, zviera so zhoršeným zdravotným stavom, po operácii alebo v rekonvalescencii  musí mať potvrdenie od veterinár. lekára — max. 3 dni staré o spôsobilosti ubytovania v hoteli a inštrukciami k liečbe!

- Šteniatka ubytovávame od 4 mesiaca veku, mladšie len po schválení veterinárnym lekárom.

LETNÉ PRÁZDNINY: Ubytovanie zvieraťa je možné si  rezervovať len s povinnosťou úhrady rezervačného poplatku. Poplatok sa stanovuje vo výške 20% z ceny ubytovania. Poplatok  je potrebné uhradiť podľa pokynov prevádzkovateľa. Úhrada poplatku sa bude považovať za potvrdenie objednaných služieb a súhlas s cenou a so všeobecnými podmienkami ubytovania.

V prípade zrušenia rezervácie  zostáva rezervačný poplatok v prospech prevádzkovateľa, ako náhrada škody za ušlý zisk, pri rezervovaní izby (koterca) pre objednávateľa. Pri uskutočnení ubytovania bude rezervačný poplatok rátaný ako záloha za poskytnuté ubytovanie a vyúčtovanie služieb sa uskutoční formou doplatku k zálohe.

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NEPRIJAŤ ZVIERA:

- ak majiteľ nepredloží veterinárny preukaz (alebo pet pass) pri psoch, mačkách a králikoch s platným očkovaním (výnimkou je staré a choré zviera, ktoré  bolo pravidelne očkované a má potvrdenie od veterinárneho lekára o spôsobilosti pobytu v hoteli)

- ak je NEKASTROVANÝ SAMEC nadmieru teritoriálny a dominantný, čo ho núti neustále značkovať a to aj vnútorné priestory hotela. Preto každý nekastrovaný samec musí u nás absolvovať aspoň  jeden denný skúšobný pobyt.

- HÁRAJÚCE SUČKY počas letnej sezóny u nás neubytovávame. Mimo letnú sezónu ubytujeme háravú sučku len v prípade, že sa v danom termíne nenachádza v hoteli nekastrovaný samec. Cena za háravú sučku je stanovená s príplatkom – viď. cenník.

- Niektorí SENIORI a psy nadmieru FIXOVANÉ NA MAJITEĽA prejavujú odlúčenie od svojho majiteľa neustálym stresom, zavýjaním, štekaním, nekludom, pobehovaním, odmietaním jedla a vody... Takýchto  psíkov, ubytujeme skúšobne v našej domácnosti, ak však ani  po 24 hod. pobyte u nás sa nedokáže psík vyrovnať s tým, že je bez svojho pána mimo svojho domova, nemôžeme ho ponechať na dlhodobejší pobyt vzhľadom na zabezpečenie kludného a nestresujúceho prostredia pre ostatných ubytovaných.

- neprijímame zvieratá s infekčným onemocnením

- neprijímame agresívnych a ťažko zvládateľných psov

 

PRÍJEM ZVIERAT

Preberacie hodiny zvierat: denne 8.00 - 10.00   a   17.00 - 18.00 (v lete do 19.00)

Mimo tohto času zvieratká neprijímame ani nevydávame! Možná je vínimka vo veľmi vážnom prípade, vtedy však účtujeme príplatok za prevzatie zvieratka mimo stanovené hodiny vo výške 5,- eur.

Príjem a výdaj zvierat a návštevy klientov - len po telefonickom dohovore, v čase presne dohodnutom (treba sa nahlásiť najneskôr deň vopred do 18.00, nakoľko si organizujeme program na ďaľší deň).

Príjem nových psov - doporučujeme prechádzajúcu návštevu -  aby sa psík s nami spoznal, spoznal nové prostredie, v ktorom má tráviť čas počas vašej neprítomnosti. Návšteva so psíkom pred termínom ubytovania u  nás je nutná v prípade veľkých a obrých plemien, nekastrovaných samcov a taktiež u starších psíkov a psíkov, ktorí neboli varovaní v cudzom prostredí a u cudzích ľudí, ktorí trpia separačnou úzkosťou a sú nadmieru naviazaní na svojho majiteľa.


 

ČO PRINIESŤ:

Pri ubytovaní doporučujeme  priniesť so sebou veci, na ktoré je zvieratko zvyknuté - deku (vankúš, alebo podložku), na ktorej spáva, obľúbenú hračku, prípadne i pelech, misku. Ak však zvieratko nie je závislé na svojich veciach, o všetko toto je v našom hotelíku postarané.

STRAVA - najvhodnejšie je priniesť si vlastné krmivo – na ktoré je zvieratko zvyknuté. Psom a mačkám môžeme podávať granule no i varenú stravu. V prípade, že si krmivo neprinesiete, zabezpečíme ho my. Príplatok za zabezpečenie krmiva závisí od druhu krmiva a dennej dávky pre zviera. Je však potrebné, by ste to nahlásili vopred, aby pri ubytovaní už bola strava zabezpečená. Stravu podávame v čase a množstve, ktoré si určí majiteľ.

 

POVINNOSŤ MAJITEĽA:

Pri ubytovaní zvieraťa predloží občiansky preukaz.

Predloží veterinárny preukaz psa (mačky, králika) - tento zostáva na hoteli počas celého pobytu zvieraťa!

Vyplní Ubytovací list zvieraťa.

Na znak súhlasu s podmienkami ubytovania a cenníkom podpíše Informatívny súhlas.

Zaplatí cenu ubytovania v plnej výške pri odovzdaní zvieraťa na ubytovanie.