Sme súkromný azyl, v ktorom sa nachádzajú prevažne staré, choré a hendikepované zvieratá - psi a mačky, ktoré boli zachránené z ulice, alebo zo zlých podmienok a vzhľadom na ich vek alebo zdravotný stav bola šanca na nájdenie nového domova takmer nulová. Založili sme preto občianske združenie Pomoc každej labke a našu činnosť zameriavame na poskytnutie trvalého domova seniorom, chorým a hendikepovaným psíkom a mačičkám, ktorí vyžadujú zvýšenú starostlivosť. Taktiež poskytujeme dočasnú opateru starým a postihnutým zvieratkám z iných útulkov a OZ a po zahojení ich fyzických a duševných rán sú títo psíci a mačičky ponúknuté na adopciu.