Kontakt

Hotel zvierat  "U BADYHO"

Ing. Lenka Majchráková

906 07 Šajdíkove Humence 49

Tel.č.: 0907 262 814

e-mail: ubadyho@centrum.sk

 

OZ Pomoc každej labke

906 07 Šajdíkove Humence 49

Tel.č.: 0907 262 814

e-mail: ubadyho@centrum.sk

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.
č.účtu: 9264866001/5600
IBAN: SK40 5600 0000 0092 6486 6001        BIC: KOMASK2

Kontaktujte nás