Tu sa nachádzajú všetci psíkovia a mačičky, o ktoré sa aktuálne staráme - či už zachránené zvieratká, ktoré sú zverencami nášho OZ Pomoc každej labke, alebo psíci a mačičky, ktoré sú u nás na dožitie alebo v dočasnej opatere z iných občianskych združení a útulkov, a samozrejme naše domáce osadenstvo...

Spomíname