Občianske združenie

Naše OZ bolo založené za účelom pomoci túlavým - starým, týraným a hendikepovaným zvieratkám a tiež za účelom poradenstva v oblasti  starostlivosti, socializácie a prevýchovy adoptovaných  psíkov z útulku a osvety nutnosti kastračného programu. Občianske združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 6.3.2015 - čím zahájilo svoju činnosť.

Činnosť nášho OZ začala poskytovaním dočasnej opatery pre útulkáčov, ktorí boli ťažko adoptovateľní - z dôvodu zdravotných, alebo psychických problémov, poskytovali sme starostlivosť o psíkov z útulku po kastráciách a operačných zákrokoch.  Niektorí psíci zostali u nás na dožitie, niektorým sme pomohli si nájsť skvelý nový domov... Momentálne sa zameriavame na starostlivosť o starých, chorých, hendikepovaných a týraných psíkov a mačky...

Je veľa spôsobov ako nám pomôcť v záchrane a starostlivosti o nechcené, staré a hendikepované zvieratká. My poskytujeme starostlivosť, ubytovanie, dočasnú opateru a miesto na dožitie pre psíkov a mačičky, ktorým zdravotný stav a vek už šance na adopciu veľmi nedávajú... potrebujeme však pomoc pri zabezpečení stravy a veterinárnych liečiv a prípravkov.

FINANČNÁ POMOC:

 2% z DANE pre nás

Identifikačné údaje na poukázanie 2% z dane:

IČO: 42402778

Právna forma: občianske združenie

Názov: OZ Pomoc každej labke

Sídlo: Šajdíkove Humence 49, 906 07 Šajdíkove Humence

Číslo účtu: SK40 5600 0000 0092 6486 6001

Tlačivá na poukázanie 2%:

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf (144,5 kB)

Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf (77,4 kB)

Identifikačné údaje na poukázanie 2% z dane:

IČO: 42402778
Právna forma: občianske združenie
Názov: OZ Pomoc každej labke
Sídlo: Šajdíkove Humence 49, 906 07 Šajdíkove Humence
Číslo účtu: SK40 5600 0000 0092 6486 6001

Tlačivá na poukázanie 2%:Viac tu: https://www.hotelzvierat.sk/

Identifikačné údaje na poukázanie 2% z dane:

IČO: 42402778
Právna forma: občianske združenie
Názov: OZ Pomoc každej labke
Sídlo: Šajdíkove Humence 49, 906 07 Šajdíkove Humence
Číslo účtu: SK40 5600 0000 0092 6486 6001

Tlačivá na poukázanie 2%:Viac tu: https://www.hotelzvierat.sk/

Virtuálna adopcia, jednorazový príspevok, trvalý príkaz, sponzorstvo...

Bankové spojenie na účet OZ Pomoc každej labke:
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
č.účtu: 9264866001/5600
IBAN: SK40 5600 0000 0092 6486 6001

 

HMOTNÁ POMOC:

nákup krmiva, vitamínov, liekov, prípravkov na odčervenie a odblšenie...

 

VIRTUÁLNA ADOPCIA

Princíp virtuálnej adopcie je založený na pravidelnom mesačnom príspevku určenom pre konkrétneho psíka alebo mačičku. Z tohto príspevku budú danému - "vášmu" zvieratku hradené náklady na liečbu, kvalitnejšie krmivo, očkovanie či iné veci, ktoré sú pre našich zverencov nevyhnutné. Ako poďakovanie vám zašleme certifikát o virtuálnej adopcii a budete priebežne dostávať nové informácie a fotky o "vašom" psíkovi,či mačičke. V prípade, že sa vášmu virtuálne adoptovanému zvieratku nájde nový domov, budete o tom informovaný a príspevok môžete zrušiť, alebo presunúť na iné vybrané zvieratko u nás... Virtuálnym adoptérom môže byť fyzická osoba ale aj firma, pričom platí, že môžete mať adoptovaných aj viacero zvieratiek a naopak jedného psíka alebo mačičku si môže adoptovať aj viac ľudí.

Psíci a mačičky u nás na dožitie, alebo v dlhodobej dočasnej opatere:

www.facebook.com/pg/Hotel-pre-psov-a-ma%C4%8Dky-U-Badyho-440934959320756/photos/?tab=album&album_id=1037036443043935