Občianske združenie

Naše OZ bolo založené za účelom pomoci túlavým - starým, týraným a hendikepovaným zvieratkám a tiež za účelom poradenstva v oblasti  starostlivosti, socializácie a prevýchovy adoptovaných  psíkov z útulku a osvety nutnosti kastračného programu. Občianske združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 6.3.2015 - čím zahájilo svoju činnosť.

Činnosť nášho OZ začala poskytovaním dočasnej opatery pre útulkáčov, ktorí boli ťažko adoptovateľní - z dôvodu zdravotných, alebo psychických problémov, poskytovali sme starostlivosť o psíkov z útulku po kastráciách a operačných zákrokoch.  Niektorí psíci zostali u nás na dožitie, niektorým sme pomohli si nájsť nový domov... Momentálne sa zameriavame na starostlivosť o starých, chorých, hendikepovaných a týraných psíkov a mačky...

Je veľa spôsobov ako nám pomôcť v záchrane a starostlivosti o nechcené, staré a hendikepované zvieratká. My poskytujeme starostlivosť, ubytovanie, dočasnú opateru a miesto na dožitie pre psíkov a mačičky, ktorým zdravotný stav a vek už šance na adopciu veľmi nedávajú... potrebujeme však pomoc pri zabezpečení stravy a veterinárnych liečiv a prípravkov.

Aktuálne zvieratká v našej starostlivosti: www.facebook.com/media/set/?set=a.4087815607965988&type=3

AKO NÁM MOŽETE POMOCŤ

 *  2% z DANE

Identifikačné údaje na poukázanie 2% z dane:

IČO: 42402778

Právna forma: občianske združenie

Názov: OZ Pomoc každej labke

Sídlo: Šajdíkove Humence 49, 906 07 Šajdíkove Humence

Tlačivá na poukázanie 2%:

vyhlasenie24.pdf (120323)

potvrdenie24.pdf (119016)

Postup na poukázanie 2%:

Ako mám poukázať 2% z dane? « rozhodni.sk

 

Právna forma: občianske združenie
Názov: OZ Pomoc každej labke
Sídlo: Šajdíkove Humence 49, 906 07 Šajdíkove Humence
Číslo účtu: SK40 5600 0000 0092 6486 6001

Tlačivá na poukázanie 2%:Viac tu: https://www.hotelzvierat.sk/

Identifikačné údaje na poukázanie 2% z dane:

IČO: 42402778
Právna forma: občianske združenie
Názov: OZ Pomoc každej labke
Sídlo: Šajdíkove Humence 49, 906 07 Šajdíkove Humence
Číslo účtu: SK40 5600 0000 0092 6486 6001

Tlačivá na poukázanie 2%:Viac tu: https://www.hotelzvierat.sk/

* Jednorazový príspevok, trvalý príkaz, sponzorstvo, hmotná pomoc...

Bankové spojenie na účet OZ Pomoc každej labke:
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
č.účtu: 9264866001/5600
IBAN: SK40 5600 0000 0092 6486 6001

 

* VIRTUÁLNA ADOPCIA:

V našom Azyle u Badyho sa nachdázajú prevažne staré a choré zvieratká, ktoré stratili svoj domov, nenašli svoju novú rodinku a náš azyl zostal ich posledným domovom. Náklady na choré zvieratká sú veľmi vysoké, preto sme sa rozhodli niektorých psíkov zaradiť do virtuálnej adopcie.
Princíp virtuálnej adopcie je založený na pravidelnom mesačnom príspevku v minimálnej hodnote 5 eur (alebo od 50 eur/rok), určenom pre konkrétneho psíka alebo mačičku. Z tohto príspevku budú "vášmu" zvieratku hradené náklady na liečbu, kvalitnejšie krmivo, doplnky výživy, či iné veci, ktoré sú pre našich zverencov nevyhnutné.
Zoznam našich “virtuálnych rodičov” budeme pravidelne každý mesiac uverejňovať na našej FB stránke. Konkrétny “virtuálny rodič” dostane zároveň oficiálny certifikát o adopcii. Môžete mať adoptovaných aj viacero psíkov naraz a zároveň jedného psíka si môže adoptovať aj viacej ľudí.
Ak sa rozhodnete pre virtuálnu adopciu psíka z nášho Azylu u Badyho, pošlite nám prosím do správy na FB vaše základné údaje: meno a priezvisko a meno psíka, ktorého ste si vybrali.
Pri prevode danej čiastky na náš účet je potrebné do poznámky uviesť meno psíka, ktorého ste sa rozhodli virtuálne adoptovať a Vaše meno, kvôli identifikácii platby.
IBAN: SK40 5600 0000 0092 6486 6001

ALBUM virtuálnej adopcie: www.facebook.com/media/set/?vanity=440934959320756&set=a.4360869360660610