príjem a výdaj zvierat

  • pondelok - piatok: ráno 8.00 - 10.00  a  večer 17.00 - 18.00
  • sobota - nedeľa:   ráno 9.00 - 10.00   a večer 17.00 - 18.00

Zvieratká prijímame len vo vopred dohodnutom čase. Čas je potrebné si dohodnúť najneskôr deň pred príchodom na tel. čísle 0907262814. Dovoláte sa nám v pracovné dni: pondelok až piatok: 8.00 - 18.00

podmienky prijatia

- pri prijatí psa a mačky musí byť predložený VETERINÁRNY PREUKAZ (alebo PET PASS), v ktorom je zapísané platné OČKOVANIE (musí byť staršie ako 14 dní, max.1 rok staré)

- psík musí byť očkovaný proti besnote, leptospiróze, hepatitíde, psinke  a parvoviróze. Očkovanie proti  kotercovému kašlu je doporučené. V prípade vyskytnutia sa nákazy v blízkom okolí, bude toto očkovanie nutné!

- u mačiek požadujeme očkovanie proti besnote, panleukopénie, rhinotracheitíde, chlamydióze

- Zviera pri príjme do hotela musí byť zdravé, ODBLŠENÉ a ODČERVENÉ  a bez príznakov onemocnenia (v prípade, že nebol podaný psíkovi, či mačke atiparazitárny prípravok a prípravok na odčervenie, uskutoční tak hotel v deň nástupu na pobyt - za doplatok).

- Staršie zviera, zviera so zhoršeným zdravotným stavom, po operácii alebo v rekonvalescencii  musí mať potvrdenie od veterinár. lekára — max. 3 dni staré o spôsobilosti ubytovania v hoteli a inštrukciami k liečbe!

- Šteniatka ubytovávame od 4 mesiaca veku, mladšie len po schválení veterinárnym lekárom.

LETNÉ PRÁZDNINY: Ubytovanie zvieraťa je možné si  rezervovať len s povinnosťou úhrady rezervačného poplatku. Poplatok sa stanovuje vo výške 20% z ceny ubytovania. Poplatok  je potrebné uhradiť podľa pokynov prevádzkovateľa. Úhrada poplatku sa bude považovať za potvrdenie objednaných služieb a súhlas s cenou a so všeobecnými podmienkami ubytovania.

V prípade zrušenia rezervácie  zostáva rezervačný poplatok v prospech prevádzkovateľa, ako náhrada škody za ušlý zisk, pri rezervovaní izby (koterca) pre objednávateľa. Pri uskutočnení ubytovania bude rezervačný poplatok rátaný ako záloha za poskytnuté ubytovanie a vyúčtovanie služieb sa uskutoční formou doplatku k zálohe.

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NEPRIJAŤ ZVIERA:

- ak majiteľ nepredloží veterinárny preukaz (alebo pet pass) pri psoch, mačkách a králikoch s platným očkovaním (výnimkou je staré a choré zviera, ktoré  bolo pravidelne očkované a má potvrdenie od veterinárneho lekára o spôsobilosti pobytu v hoteli)

- ak je NEKASTROVANÝ SAMEC nadmieru teritoriálny a dominantný, čo ho núti neustále značkovať a to aj vnútorné priestory hotela. Preto každý nekastrovaný samec musí u nás absolvovať aspoň  jeden denný skúšobný pobyt.

- HÁRAJÚCE SUČKY počas letnej sezóny u nás neubytovávame. Mimo letnú sezónu ubytujeme háravú sučku len v prípade, že sa v danom termíne nenachádza v hoteli nekastrovaný samec. Cena za háravú sučku je stanovená s príplatkom – viď. cenník.

- Niektorí SENIORI a psy nadmieru FIXOVANÉ NA MAJITEĽA prejavujú odlúčenie od svojho majiteľa neustálym stresom, zavýjaním, štekaním, nekludom, pobehovaním, odmietaním jedla a vody... Takýchto  psíkov, ubytujeme skúšobne v našej domácnosti, ak však ani  po 24 hod. pobyte u nás sa nedokáže psík vyrovnať s tým, že je bez svojho pána mimo svojho domova, nemôžeme ho ponechať na dlhodobejší pobyt vzhľadom na zabezpečenie kludného a nestresujúceho prostredia pre ostatných ubytovaných.

- neprijímame zvieratá s infekčným onemocnením

- neprijímame agresívnych a ťažko zvládateľných psovViac tu: https://www.hotelzvierat.sk/podmienky-prijatia/

- pri prijatí psa a mačky musí byť predložený VETERINÁRNY PREUKAZ (alebo PET PASS), v ktorom je zapísané platné OČKOVANIE (musí byť staršie ako 14 dní, max.1 rok staré)

- psík musí byť očkovaný proti besnote, leptospiróze, hepatitíde, psinke  a parvoviróze. Očkovanie proti  kotercovému kašlu je doporučené. V prípade vyskytnutia sa nákazy v blízkom okolí, bude toto očkovanie nutné!

- u mačiek požadujeme očkovanie proti besnote, panleukopénie, rhinotracheitíde, chlamydióze

- Zviera pri príjme do hotela musí byť zdravé, ODBLŠENÉ a ODČERVENÉ  a bez príznakov onemocnenia (v prípade, že nebol podaný psíkovi, či mačke atiparazitárny prípravok a prípravok na odčervenie, uskutoční tak hotel v deň nástupu na pobyt - za doplatok).

- Staršie zviera, zviera so zhoršeným zdravotným stavom, po operácii alebo v rekonvalescencii  musí mať potvrdenie od veterinár. lekára — max. 3 dni staré o spôsobilosti ubytovania v hoteli a inštrukciami k liečbe!

- Šteniatka ubytovávame od 4 mesiaca veku, mladšie len po schválení veterinárnym lekárom.

LETNÉ PRÁZDNINY: Ubytovanie zvieraťa je možné si  rezervovať len s povinnosťou úhrady rezervačného poplatku. Poplatok sa stanovuje vo výške 20% z ceny ubytovania. Poplatok  je potrebné uhradiť podľa pokynov prevádzkovateľa. Úhrada poplatku sa bude považovať za potvrdenie objednaných služieb a súhlas s cenou a so všeobecnými podmienkami ubytovania.

V prípade zrušenia rezervácie  zostáva rezervačný poplatok v prospech prevádzkovateľa, ako náhrada škody za ušlý zisk, pri rezervovaní izby (koterca) pre objednávateľa. Pri uskutočnení ubytovania bude rezervačný poplatok rátaný ako záloha za poskytnuté ubytovanie a vyúčtovanie služieb sa uskutoční formou doplatku k zálohe.

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NEPRIJAŤ ZVIERA:

- ak majiteľ nepredloží veterinárny preukaz (alebo pet pass) pri psoch, mačkách a králikoch s platným očkovaním (výnimkou je staré a choré zviera, ktoré  bolo pravidelne očkované a má potvrdenie od veterinárneho lekára o spôsobilosti pobytu v hoteli)

- ak je NEKASTROVANÝ SAMEC nadmieru teritoriálny a dominantný, čo ho núti neustále značkovať a to aj vnútorné priestory hotela. Preto každý nekastrovaný samec musí u nás absolvovať aspoň  jeden denný skúšobný pobyt.

- HÁRAJÚCE SUČKY počas letnej sezóny u nás neubytovávame. Mimo letnú sezónu ubytujeme háravú sučku len v prípade, že sa v danom termíne nenachádza v hoteli nekastrovaný samec. Cena za háravú sučku je stanovená s príplatkom – viď. cenník.

- Niektorí SENIORI a psy nadmieru FIXOVANÉ NA MAJITEĽA prejavujú odlúčenie od svojho majiteľa neustálym stresom, zavýjaním, štekaním, nekludom, pobehovaním, odmietaním jedla a vody... Takýchto  psíkov, ubytujeme skúšobne v našej domácnosti, ak však ani  po 24 hod. pobyte u nás sa nedokáže psík vyrovnať s tým, že je bez svojho pána mimo svojho domova, nemôžeme ho ponechať na dlhodobejší pobyt vzhľadom na zabezpečenie kludného a nestresujúceho prostredia pre ostatných ubytovaných.

- neprijímame zvieratá s infekčným onemocnením

- neprijímame agresívnych a ťažko zvládateľných psovViac tu: https://www.hotelzvierat.sk/podmienky-prijatia/

- pri prijatí psa a mačky musí byť predložený VETERINÁRNY PREUKAZ (alebo PET PASS), v ktorom je zapísané platné OČKOVANIE (musí byť staršie ako 14 dní, max.1 rok staré)

- psík musí byť očkovaný proti besnote, leptospiróze, hepatitíde, psinke  a parvoviróze. POVINNÉ je aj očkovanie proti  kotercovému kašlu.

Šteniatka prijímame do hotela až po skončení vakcinačnej schémy na infekčné ochorenia -  t.j. od 3 mesiaca veku!

- u mačiek požadujeme očkovanie proti besnote, panleukopénie, rhinotracheitíde, chlamydióze. Mačiatka prijímame do hotela až po skončení vakcinačnej schémy na infekčné ochorenia -  t.j. od 3 mesiaca veku!

- Zviera pri príjme do hotela musí byť zdravé, ODBLŠENÉ a ODČERVENÉ  a bez príznakov onemocnenia (v prípade, že nebol podaný psíkovi, či mačke atiparazitárny prípravok a prípravok na odčervenie, uskutoční tak hotel v deň nástupu na pobyt - za doplatok).

- Staršie zviera, zviera so zhoršeným zdravotným stavom, po operácii alebo v rekonvalescencii  musí mať potvrdenie od veterinár. lekára — max. 3 dni staré o spôsobilosti ubytovania v hoteli a inštrukciami k liečbe!

- KAŽDÝ PSÍK musí u nás absolvovať zoznamovaciu návštevu na zhodnotenie spôsobilosti ubytovania v našom hoteli. V prīpade potreby musí psík absolvovať zaúčací pobyt.

 

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NEPRIJAŤ ZVIERA:

- ak majiteľ nepredloží veterinárny preukaz (alebo pet pass)  s platným očkovaním (výnimkou je staré a choré zviera, ktoré  bolo pravidelne očkované a má potvrdenie od veterinárneho lekára o spôsobilosti pobytu v hoteli)

- ak je NEKASTROVANÝ SAMEC nadmieru teritoriálny a dominantný, čo ho núti neustále značkovať a to aj vnútorné priestory hotela. Preto každý nekastrovaný samec musí u nás absolvovať aspoň  jeden denný skúšobný pobyt.

- HÁRAJÚCE SUČKY počas letnej sezóny u nás neubytovávame. Mimo letnú sezónu ubytujeme háravú sučku len v prípade, že sa v danom termíne nenachádza v hoteli nekastrovaný samec. Cena za háravú sučku je stanovená s príplatkom – viď. cenník.

- Niektorí SENIORI a psy nadmieru FIXOVANÉ NA MAJITEĽA prejavujú odlúčenie od svojho majiteľa neustálym stresom, zavýjaním, štekaním, nekludom, pobehovaním, odmietaním jedla a vody... Takýchto  psíkov, ubytujeme skúšobne v našej domácnosti, ak však ani  po 24 hod. pobyte u nás sa nedokáže psík vyrovnať s tým, že je bez svojho pána mimo svojho domova, nemôžeme ho ponechať na dlhodobejší pobyt vzhľadom na zabezpečenie kludného a nestresujúceho prostredia pre ostatných ubytovaných.

- neprijímame zvieratá s infekčným onemocnením

- neprijímame psov agresívnych voči ľuďom a ťažko zvládateľných psov